Соціальна діагностика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Підручник «Соціальна діагностика» призначений для студентів спеціальності «Соціальна робота». Курс містить теоретичну та практичну частину. Запропоновані методи соціально-педагогічної діагностики допоможуть студентам як при виконанні практичних робіт, так і в проходженні ними виробничої практики. Підручник складається з вступу, п'яти розділів та підрозділів до них, додатків, глосарію та використаної літератури
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України протокол № 4 від 24/11/2021 року
Ключові слова
Соціальна педагогіка, Соціальна діагностика
Бібліографічний опис
Соціальна діагностика : підручник для студентів напряму «Соціальна робота» / Н. О. Бондаренко. - K. : , 2021. - 248 с.