Соціальна діагностика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Підручник «Соціальна діагностика» призначений для студентів спеціальності «Соціальна робота». Курс містить теоретичну та практичну частину. Запропоновані методи соціально-педагогічної діагностики допоможуть студентам як при виконанні практичних робіт, так і в проходженні ними виробничої практики. Підручник складається з вступу, п'яти розділів та підрозділів до них, додатків, глосарію та використаної літератури

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України протокол № 4 від 24/11/2021 року

Ключові слова

Соціальна педагогіка, Соціальна діагностика

Бібліографічний опис

Соціальна діагностика : підручник для студентів напряму «Соціальна робота» / Н. О. Бондаренко. - K. : , 2021. - 248 с.