Міжнародна економічна діяльність України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Навчальний посібник «Міжнародна економічна діяльність України» складено у відповідності до робочої програми курсу. Передбачено системне, логічне пояснення закономірностей та об’єктивних засад становлення і розвитку міжнародної економічної діяльності України. Особливу увагу приділено питанням сутності та особливостей міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі, основним формам міжнародного торговельного співробітництва, проблемам та перспективам залучення України до міжнародного ринку капіталів в контексті сучасних інтеграційних процесів. Теоретично-структурований матеріал гармонійно доповнений практичними завданнями-кейсами і діловими іграми, що має забезпечити високий інтерес до вивчення навчального курсу. Для студентів вищих навчальних закладів. Також може бути корисний для викладачів, наукових працівників, аспірантів, керівників і спеціалістів підприємств, державних службовців та тих, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку міжнародної економічної діяльності України

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 26 жовтня 2016 р.)

Ключові слова

міжнародна економічна діяльність

Бібліографічний опис

Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посібник / В. П. Галушко [та ін.]. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2016. - 447 с.