Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні : навчальний посібник

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавець Грінь Д. С.

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням та ефективним функціонуванням інституту обмежень у використанні земель й обтяжень прав на земельну ділянку. Зокрема, розкрито теоретико-методологічні основи їх формування, надано науково-обгрунтовані пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення для їх ефективного функціонування. В частині землеустрою запропоновано методологічні підходи до формування меж обмежень у використанні земель. Для зручності застосування у землевпорядній практиці удосконалено чинну класифікацію обмежень у використанні земель за типами й видами. Запропоновано методичні підходи до оцінки недоодержаних доходів та відшкодування втрат і збитків, спричинених обмеженням у використанні земель. Змістовно розкрито особливості планування та проектування територіальних обмежень у використанні земель в схемах та проектах землеустрою. Наведено порядок реєстрації територіальних обмежень у використанні земель, земельних ділянок у складі Державного земельного кадастру. Навчальний посібник призначено для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, наукових працівників. Він сприятиме формуванню сучасних орієнтацій та бачень вирішення проблем у цій сфері та поступовій імплементації системи обмежень та обтяжень у практику управлінської та господарської діяльності.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 25 жовтня 2017 року )

Ключові слова

землекористування

Бібліографічний опис

Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні : навчальний посібник / Й. М. Дорош, О. С. Дорош. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2017. - 326 с. - ISBN 978-966-930-231-1