Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вид-во "Каравела"
Анотація
Розглядається організація та методика ведення бухгалтерського обліку з врахуванням виробничої та комерційної діяльності промислових підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, будівельних організацій з освоєння капітальних інвестицій аграрних формувань та обслуговуючих ланок АПВ. Висвітлюється методологія обліку витрат на здійснення діяльності окремих видів аграрного сервісу, принципи калькулювання собівартості надання робіт і послуг виробничого обслуговування аграрних товаровиробників та формування їх фінансових результатів. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит», інших економічних спеціальностей, бухгалтерів, фінансистів, економістів, аудиторів
Опис
Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 31 серпня 2012 року)
Ключові слова
бухгалтерський облік, агросервісні підприємства
Бібліографічний опис
Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних підприємствах: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська, Н. М. Коробова ; За ред. О. Ф. Вербило. - К. : Каравела, 2013. - 381 с.