Ветеринарна токсикологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Матеріал підручника викладено у відповідності до навчальної програми з ветеринарної токсикології для студентів закладів вищої освіти за чіткою структурою, в логічній послідовності у відповідності до сучасних досягнень ветеринарної науки і практики та за термінологією згідно міжнародної номенклатури. Описано токсикокінетику та біотрансформацію токсичних речовин в організмі тварин, отруєння тварин пестицидами, солями важких металів, отруйними рослинами та мікотоксинами. Наведено основи військової ветеринарної токсикології та водної токсикології. Підручник для студентів та викладачів факультетів ветеринарної медицини закладів вищої освіти

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

Ветеринарна токсикологія, токсичні речовини, отруєння, пестициди

Бібліографічний опис

Ветеринарна токсикологія: підручник / В. Б. Духницький [та ін.]. - 2-ге видання, доповнене і перероблене, Видання присвячено 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України 100-річчю кафедри фармакології. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 413 с.