Шкідники та збудники хвороб деревних декоративних рослин

Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Редакційно-видавничий відділ НУБіП України

Анотація

У навчальному посібнику розкривається значення найчисельнішого класу тваринного світу – комах в біоценозах та складні взаємовідносини в системі рослина- комаха-пошкодження. У першій частині розглянуто місце комах в тваринному світі, зовнішня і внутрішня будова їхнього тіла, особливості розвитку та пошкоджень, які наносяться ними, значення екологічних факторів, що впливають на їх масове розмноження. У другій частині акцентується увага на головних представниках класу комах, які часто наносять значну шкоду декоративним деревним рослинам. Для найпоширеніших видів комах надається характеристики їх резервацій, способи нагляду, обліку чисельності та прогнозу динаміки їхнього розмноження. Для кращого сприйняття навчального матеріалу в посібнику наведено ілюстративний матеріал та визначник за пошкодженнями рослин для основних видів деревних і кущових декоративних рослин. 3міст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Шкідники і збудники хвороб деревних декоративних рослин». Посібник буде корисний студентам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти, спеціалістам лісового та садово-паркового господарства

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

декоративні рослини, шкідники деревних декоративних рослин, збудники хвороб деревних декоративних рослин, деревні декоративні рослини

Бібліографічний опис

Пузріна, Наталія Василівна. Шкідники та збудники хвороб деревних декоративних рослин : навчальний посібник. Частина І / Н. В. Пузріна. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2020. - 527 с.