Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні мережі і системи"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчальне видання містить теоретичні відомості, які потрібні для вивчення електричних мереж. Описані практичні дослідження режимів роботи ліній електропередавання, силових трансформаторів, впливу компенсації реактивної потужності на параметри електричної мережі та інші дозволять вивчити основні елементи ліній електропередавання, навчитися розраховувати параметри схем заміщення та параметри режимів електричних систем та мереж, визначати втрати потужності та електричної енергії в лініях і трансформаторах, вивчити районні електричні мережі та особливості розрахунку їх режимів роботи, оволодіти методами перетворення складнозамкнутих електричних мереж.

Опис

Рекомендовано вченою радою ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

електричні мережі і системи, elektrische Netzwerke und Systeme, electrical networks and systems

Бібліографічний опис

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні мережі і системи" : методичні вказівки для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / уклад.: А.В. Петренко, П.С. Федорченко. - К. : , 2023. - 135 с.