Англійська мова : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в апк» та 6.050202 «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології в апк»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ТОВ "Ту Прінт"

Анотація

Видання розраховане на студентів заочної форми навчання – майбутніх фахівців з енергетики та автоматики. Посібник містить комплекс вказівок для активізації пізнавальної діяльності майбутнього фахівця через самопідготовку до заліку або іспиту в процесі виконання різнотипних вправ та тестів, залучаючи систему Moodle.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 5 від 17.12.2015р.)

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальностей 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в апк» та 6.050202 «Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології в апк» / уклад. К. Г. Якушко. - К. : ТОВ "Ту Прінт", 2015. - 165 p.