Основи землеробства і рослинництва

Анотація

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи землеробства і рослинництва». Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних аграрних закладів освіти II - IV рівнів акредитації за спеціальністю 193- «Геодезія та землеустрій»

Ключові слова

землеробство, рослинництво, будова грунту, сівозміни, обробок грунту, ерозія грунтів

Бібліографічний опис

Основи землеробства і рослинництва : навчальний посібник / С. П. Танчик [та ін.]. - перевид., випр. і доп. - К. : НУБіП України, 2019. - 261 с.