Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель

Анотація

У навчальному посібнику «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель» приділено належну увагу поглибленому розумінню принципів і методів грошової оцінки землі; вивченню інформаційних ресурсів для визначення грошової оцінки землі; методам їх збору, аналізу та практичному застосуванню. Навчальний посібник рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів спеціальності 051 «Економіка» та 193 «Геодезія та землеустрій», які вивчають такі дисципліни, як «Оцінка землі», «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель» тощо. Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти та інших науковців у галузі землеустрою та економіки, а також фахівцям управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері землеустрою

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 25.10.2023 р.)

Ключові слова

Землевпорядкування, Land verwaltung, Zagospodarowanie terenu, Land management, Грошова оцінка земель, Monetary valuation of lands, Geldbewertung von Grundstücken, Wycena pieniężna gruntów, Інформаційне забезпечення, Wsparcie informacyjne, Informationsunterstützung, Information support

Бібліографічний опис

Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель : навчальний посібник / І. О. Новаковська, Н. М. Бавровська. - К. : , 2023. - 380 с.