Insurance: textbook for undergraduate students "Bachelor" Specialty 072 "Finance, Banking and Insurance"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Посібник для підготовки до практичних та семінарських занять з курсу «Insurance» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Опис

Затверджено і рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради НУБіП України, протокол № 4 від 22 листопада 2017 року)

Ключові слова

Insurance

Бібліографічний опис

Insurance: textbook for undergraduate students "Bachelor" Specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" / Р. М. Мамчур. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 215 с.