Insurance: textbook for undergraduate students "Bachelor" Specialty 072 "Finance, Banking and Insurance"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП "КОМПРИНТ"
Анотація
Посібник для підготовки до практичних та семінарських занять з курсу «Insurance» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Опис
Затверджено і рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради НУБіП України, протокол № 4 від 22 листопада 2017 року)
Ключові слова
Insurance
Бібліографічний опис
Insurance: textbook for undergraduate students "Bachelor" Specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" / Р. М. Мамчур. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 215 с.