Морфофункціональні особливості клоакальної сумки у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика

dc.contributor.authorКостюк, Артем Васильович
dc.date.accessioned2017-03-23T14:34:34Z
dc.date.available2017-03-23T14:34:34Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionThe dissertation work for the scientific degree of Candidate of Veterinary Sciences, specialty 16.00.02 – Animal Pathology, Oncology and Morphology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The dissertation work is dedicated to the research of morphofunctional features of the cloacal bursa in postnatal ontogenesis of domestic turkey. The complex research on macro- and microstructure of the cloacal bursa, cellular content and changes in postnatal ontogenesis of domestic turkey breed local bronze was conducted. The cloacal bursa registered in domestic turkey from one to 330 days. In older birds bursa is absent. Up to 240-days of age the organ is shaped like a spherical or elongated, flattened dorsoventraly bag with loose consistency. In older birds it becomes stick like or hook like with a pointed end and side-cranial invaginations with dense consistency. It is shown that the growth of cloacal bursa in domestic turkey ends at 210–240-days of age. Changes of its morphometric parameters occur in three stages: intensive increase (from one to 60 days), moderate increase (from 60 to 210–240 days) and decrease (from 240 to 330 days). It is proved that the maximum morphofunctional parameters of domestic turkey’s cloacal bursa, as the central organ of hematopoiesis and immunogenesis, registered in a 180-days. In this age lobules bursales in cloacal bursa, providing this function, occupy the largest area. It was established that mucous membrane of cloacal bursa in domestic turkey contains lymphoid tissue, which is characteristic for peripheral organs of immunogenesis. Its level of structural organization varies in certain age of birds. The mucous membrane of cloacal bursa in domestic turkey contains lymphoblasts, prolymphocytes, large, medium and small lymphocytes, plasmacells, macrophages, epithelial cells (stellate epithelial cells and surface epithelium) heterophils and fibroblasts. It is shown that the largest population of cloacal bursa cells represented by lymphocytes. The content of other cells is negligible. The signs of cloacal bursa involution can be determined in domestic turkey in the 210-days of age. It appears with macroscopic and microscopic features. Macroscopic signs of involution of the cloacal bursa are manifested by absolute reduction of weight and size, and changes in texture and shape. Microscopic features characterized by vacuole degeneration of the surface epithelium, loss of folding, cysts and delymphatization of lobules and organ replacement by parenchymal and stromal structures of dense fibrous connective tissue in males and in females – mostly by fatty tissueuk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційну роботу присвячено морфофункціональним особливостям клоакальної сумки у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика. Вперше проведено комплексне дослідження макро- і мікроструктури клоакальної сумки, її клітинного складу та їх зміни у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика породи місцева бронзова. Встановлено що клоакальна сумка постійно виявляється у свійського індика віком від однієї до 330 діб. У птиці старшого віку вона відсутня. До 240-добового віку клоакальна сумка має форму видовженого або кулястого, сплюснутого дорсовентрально мішечка і пухку консистенцію. У птиці старшого віку вона стає паличко- або гачкоподібною із загостреним краніальним кінцем та бічними впинаннями, щільною. Показано, що ріст клоакальної сумки свійського індика завершується у 210–240-добовому віці. Зміни його морфометричних показників відбуваються у три періоди: інтенсивного збільшення (від однієї до 60 доби), помірного збільшення (від 60 до 210–240 доби) та зменшення (від 240 до 330 доби). Доведено, що максимальна морфофункціональна зрілість клоакальної сумки свійського індика, як центрального органа кровотворення та імуногенезу, настає у 180-добовому віці. В птиці цього віку струкруно-функціональні одиниці клоакальної сумки, які забезпечують цю функцію займають у ній найбільшу площу. Площа кіркової речовини часточок у птиці віком від 1 до 300 доби більша площі мозкової речовини, а в 330-добової – навпаки. Встановлено, що в слизовій оболонці клоакальної сумки свійського індика міститься лімфоїдна тканина, яка притаманна периферичним органам кровотворення та імуногенезу. Її рівні структурної організації неоднакові в птиці певного віку. У слизовій оболонці клоакальної сумки свійського індика виявляються: лімфобласти, пролімфоцити, великі, середні та малі лімфоцити, плазмоцити, макрофаги, епітеліальні клітини (відросчасті епітеліоцити та клітини поверхневого епітелію), гетерофіли (псевдоеозинофіли) і фібробласти. Вміст названих популяцій клітин неоднаковий. Серед них найбільше лімфоцитів. Вміст інших клітин незначний. Перші морфологічні ознаки фізіологічної інволюції клоакальної сумки свійського індика виявляються у віці 210 діб. Вони проявляються на макро- і мікроскопічному рівнях. Макроскопічні ознаки інволюції клоакальної сумки проявляються зменшенням її абсолютної маси і лінійних промірів та змінами консистенції і форми. Мікроскопічні ознаки характеризуються вакуольною дистрофією поверхневого епітелію слизової оболонки, втратою її складчастості, кістозом, делімфатизацією часточок та заміщенням останніх щільною волокнистою сполучною тканиною у самців, а в самок – ще й жировою тканиноюuk_UA
dc.identifier.citationМорфофункціональні особливості клоакальної сумки у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / А. В. Костюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/3958
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectсвійський індик, клоакальна сумка, макроструктура, мікроструктура, часточки, лімфоїдні клітиниuk_UA
dc.titleМорфофункціональні особливості клоакальної сумки у постнатальному періоді онтогенезу свійського індикаuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kostiuk A.V.pdf
Розмір:
1.97 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання