Публіцистично‐політичний дискурс 2021 : лексико‐словотвірні інновації, перифрастичний ресурс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Іванченко І. С.

Анотація

У пропонованому виданні схарактеризовано датовані 2021 роком соціолінгвістичні зміни, лексико‐словотвірні, лексико‐семантичні, фразеологічні інновації, системно представлено корпус публіцистично‐політичних перифраз досліджуваного хронологійного зрізу. Для науковців, викладачів, журналістів, студентів‐філологів, студентів гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом української мови.

Опис

Затвердила до друку вчена рада Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

український політичний лексикон, лексико‐словотвірні інновації, перифрастичний ресурс, Ukrainian political lexicon, Ukrainisches politisches Lexikon, lexikalische und wortbildende Innovationen, lexical and word-forming innovations, periphrastic resource, periphrastische Ressource

Бібліографічний опис

Степаненко, Микола Іванович. Публіцистично-політичний дискурс 2021 : лексико-словотвірні інновації, перифрастичний ресурс : монографія / М. І. Степаненко. - Харків : Іванченко І.С., 2023. - 592 с. - ISBN 978-617-8059-74-3

Зібрання