Проектування технологічних процесів у тваринництві: підручник

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми однойменного курсу для спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» вищих навчальних закладів освіти. Наведено вихідні дані та етапи проектування тваринницьких об’єктів, умови розробки потокових технологічних ліній

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Протокол № 4 засідання Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 28 листопада 2018 р.)

Ключові слова

машини та обладнання для тваринництва

Бібліографічний опис

Проектування технологічних процесів у тваринництві : підручник для студентів вищих аграрних закладів освіти III–IV рівнів акредитації зі спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / І.І. Ревенко [та ін.] ; За ред.: І.І. Ревенка, В.С. Хмельовського. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 292 с.