Електротехнічне обладнання на основі функціональних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наукова проблема підвищення надійності електротехнічного обладнання вимагає системного вирішення комплексу актуальних теоретичних та практичних задач. Протягом останніх років сформований новий перспективний науковий напрям в електротехніці, в основу якого покладені властивості нових функціональних матеріалів: сплавів з ефектами пам’яті форми і надпружності та композиційних контактних матеріалів з більшою екологічною безпечністю та підвищеною зносостійкістю. Сплави з ефектом пам’яті форми та надпружності володіють властивістю термомеханічного перетворення, тобто здатністю розвивати реактивні зусилля в сотні МПа і при цьому виконувати значні переміщення „вільної‖ його частини. Перетворюючи три види енергії (електричну, теплову, механічну), вони виконують в певному діапазоні температур роль робочого тіла та робочого органу одночасно і є найпростішим „трансформатором‖ теплової енергії в механічну. Наявність унікальних властивостей сплавів з ефектами пам’яті форми та надпружності відкриває можливості розробки принципово нових пристроїв. Без сумнівів, напрямки їх можливого застосування вимагають творчої інженерної думки, винахідництва. У роботі представлені результати розробки та практичної реалізації комплексу засобів для контролю температури у енергетичному обладнанні, динамічного управління роботи контактних систем та захисту електроустановок від аварійних режимів відкрили напрямки підвищення надійності та ефективності енергетичного обладнання шляхом збільшення експлуатаційного ресурсу контактних систем, ефективності управління тепловими режимами, розширення функціональних можливостей теплоелектроприводів комутаційних апаратів і пристроїв захисту електроустановок

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 29 жовтня 2014 р.)

Ключові слова

tлектротехнічне обладнання, функціональні механізми

Бібліографічний опис

Зібрання