Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

Анотація

Навчальний посібник містить опис нормативно-правових, теоретико-методичних та практичних основ організації і реалізації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки. Представлено основні складові організації соціальної роботи з соціально вразливими категоріями населення: структура та нормативні засади роботи державної системи соціальної підтримки; теоретичні моделі, що є підґрунтям для розробки та впровадження конкретних методів соціальної роботи відповідно до індивідуальних життєвих обставин клієнта або сім’ї; технологічні інструменти реалізації соціальної роботи. Окремі розділи посібника присвячені ґрунтовному аналізу специфічних потреб і особливостей організації соціальної роботи з соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги та підтримки. Навчальний посібник стане у нагоді здобувачам вищої освіти, викладачам у навчальному процесі за спеціальностями «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «управління соціальними закладами», «менеджмент та управління у соціальній роботі»; фахівцям соціальної сфери, які надають соціальні послуги вразливим категоріям сімей, дітей та молоді; представникам громадських організацій, що забезпечують соціальний захист і соціальну підтримку вразливим категоріям населення.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України №5 від 22.11.2023 р.

Ключові слова

Соціальна педагогіка, Соціальна робота, Діти та молодь, Social pedagogy, Social work, Children and youth

Бібліографічний опис

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю : навчальний посібник / І. В. Пєша [та ін.]. - К. : Компринт, 2023. - 450 с.