Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії висвітлено результати теоретичного та експериментального аналізу проблеми формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності. Здійснено аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури з питань формування толерантності, уточнено сутність і структуру понять «толерантність», «сформованість толерантності у молодших школярів». Визначено особливості формування толерантності в учнів початкової школи у позаурочній діяльності. Розроблено критерії, показники та виявлено рівні сформованості толерантності. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності. Монографія адресована студентам педагогічних спеціальностей, вчителям початкової школи, науковцям, аспірантам.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 26.04. 2017 р.)

Ключові слова

формування толерантності

Бібліографічний опис

Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика : монографія / Л. В. Канішевська, І. Г. Сухопара. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 404 с.

Зібрання