Генетика тварин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

2-е видання навчального посібника для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальний посібник виправлено та доповнено. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин". Посібник буде корисний не лише для студентів біологічного профілю, але й для учнів загальноосвітніх закладів, абітурієнтів, вчителів біології, аспірантів та широкого кола читачів, які бажають розширити свої знання з генетики

Опис

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 12 від 21 червня 2023 року) та Вченої ради Сумського національного аграрного університету (Протокол № 2 від 25 вересня 2023 року)

Ключові слова

Тваринництво, Animal husbandry, Генетика, Genetics, Animal genetics

Бібліографічний опис

Генетика тварин : навчальний посібник / Л. М. Хмельничий, І. О. Супрун. - 2-е вид. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2023. - 463 с.