Основи укладання галузевих глосаріїв. Курс лекцій

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДДП «Експо-Друк»

Анотація

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади лексикографії, питання історії виникнення лексикографії в Україні, Великобританії й США, основні проблеми й напрями сучасної лексикографії. Увесь матеріал поділено за темами відповідно до навчальної робочої програми. До кожної теми подано список літератури й питання для контролю знань студентів. Рекомендується для студентів фахових факультетів вищих закладів освіти України, фахівців-мовознавців, а також усіх, хто цікавиться проблемами лексикографії

Опис

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-16906 від 24.10.2014)

Ключові слова

філологія

Бібліографічний опис

Основи укладання галузевих глосаріїв. Курс лекцій : навчальний посібник для підготовки фахівців за напрямом підготовки "Філологія" / О. В. Іванова. - К. : ДДП «Експо-Друк», 2016. - 227 с.