Технологія вирощування бобу овочевого (Faba bona Medik.) в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий центр НУБіП України
Анотація
Монографія складається із 7 розділів. У першому розділі подаються народногосподарське значення, походження, ботанічні і біологічні особливості культури. У наступних розділах висвітлюються елементи технології вирощування бобу овочевого. Авторами на основі проведених досліджень вивчено сорти і гібриди бобу овочевого, строки та схеми сівби насіння, проведення інокуляції насіння та чеканки рослин. Обгрунтована доцільність вирощування бобу овочевого в умовах правобережного Лісостепу з урахуванням природних умов. Монографія рекомендується для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів агрономічного напряму і виробників
Опис
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 5 від 25.11.2015 р.
Ключові слова
рослинництво, бобові культури, технологія вирощування
Бібліографічний опис
Технологія вирощування бобу овочевого (Faba bona Medik.) в Правобережному Лісостепу України : монографія / О. О. Костюк, В. Б. Кутовенко. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2015. - 182 с.
Зібрання