Еволюція сільськогосподарської техніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

У монографії простежується розвиток сільськогосподарської техніки від найпростіших знарядь обробітку грунту до надскладних сучасних машин, охарактеризовано особливості конструкцій машин та подано тенденції їх розвитку. Текст доповнюється оригінальними фотографіями, кресленнями та рисунками машин. Монографія буде корисною як для істориків науки й техніки, так і, особливо, для інженерів-конструкторів та інженерів сільськогосподарського виробництва, а також для аспірантів і студентів факультетів – конструювання та дизайну та механіко- технологічного, які вивчають дисципліни "Історія сільськогосподарської техніки" та "Машини та обладнання для рослинництва"

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №3 від 28 вересня 2016 р.)

Ключові слова

сільськогосподарська техніка, еволюція сільськогосподарської техніки

Бібліографічний опис

Еволюція сільськогосподарської техніки : монографія / О. П. Деркач. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 376 с.

Зібрання