Міжнародна економічна діяльність України

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Цей словник є важливим інструментом діяльності для фахівців, хто займається отриманням вищої освіти та працює у науково–педагогічній сфері. Видання містить узагальнену термінологію, що використовується міжнародною, європейською та українською фаховою спільнотою в рамках Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу. У словнику визначені терміни з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України», які дають можливість зрозуміти сутність та контекст застосування кожного терміну. Крім того, словник вміщує системний зв’язок між термінами та контекстуальну основу їх використання. Цей словник корисний для всіх, хто зацікавлений у модернізації національної вищої освіти в контексті глобалізації та євроінтеграції. Сприяє розумінню термінів, що використовуються в міжнародному освітньому середовищі та налаштовує на ефективність спілкування між фахівцями різних міжнародних установ та організацій.

Опис

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

економіка, економічна діяльність, economy, economic activity, Wirtschaft, Wirtschaftstätigkeit

Бібліографічний опис

Вдовенко, Н.М. Міжнародна економічна діяльність України : словник / Н. М. Вдовенко, А. Г. Яцун. - К. : НУБіП України, 2023. - 401 с.