Міжнародна економічна діяльність України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Цей словник є важливим інструментом діяльності для фахівців, хто займається отриманням вищої освіти та працює у науково–педагогічній сфері. Видання містить узагальнену термінологію, що використовується міжнародною, європейською та українською фаховою спільнотою в рамках Міжнародної стандартної класифікації освіти та Болонського процесу. У словнику визначені терміни з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України», які дають можливість зрозуміти сутність та контекст застосування кожного терміну. Крім того, словник вміщує системний зв’язок між термінами та контекстуальну основу їх використання. Цей словник корисний для всіх, хто зацікавлений у модернізації національної вищої освіти в контексті глобалізації та євроінтеграції. Сприяє розумінню термінів, що використовуються в міжнародному освітньому середовищі та налаштовує на ефективність спілкування між фахівцями різних міжнародних установ та організацій.
Опис
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ключові слова
економіка, економічна діяльність, economy, economic activity, Wirtschaft, Wirtschaftstätigkeit
Бібліографічний опис
Вдовенко, Н.М. Міжнародна економічна діяльність України : словник / Н. М. Вдовенко, А. Г. Яцун. - К. : НУБіП України, 2023. - 401 с.