Економіка підприємства : навчальний посібник

Анотація

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні основи економіки підприємства, наведено загальну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання, ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, прогнозуванню і плануванню та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства» та підготовлений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які навчаються за програмами підготовки бакалаврів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також підприємцям та менеджерам у здійсненні аналітичних оцінок, ефективної організації та веденні бізнесу.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 4 від 30 жовтня 2015 р.)

Ключові слова

економіка підприємства

Бібліографічний опис

Економіка підприємства : навчальний посібник / Н. М. Суліма [та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦП «Компринт» , 2018. - 391 с.