Технологія «занурення» під час вивчення іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті розглядається досвід застосування імерсійного методу (занурення) під час вивчення іноземних мов у розвинутих країнах світу та можливість його широкого впровадження в Україні. Проаналізовано сучасні погляди вітчизняних та закордонних мовознавців щодо його ролі в опануванні іноземних мов та значення у навчанні. Запропоновано краще дослідити зв’язок методу й індивідуальних можливостей студентів, залежно від їх темпераменту та впливу на результативність навчання в наших умовах. Особливо вважали б необхідним проведення досліджень у застосуванні імерсійного методу в умовах компактного проживання угорської, румунської та інших меншин в Україні, де мовне питання займає особливе місце.

Опис

Ключові слова

імерсійне навчання, офіційна мова, білінгвізм, материнська мова, полікультурна освіта, європейський досвід

Бібліографічний опис

Максимчук В.С., Сидорук Г.І. Технологія «занурення» під час вивчення іноземних мов / В.С. Максимчук, Г.І. Сидорук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 252-257