Формування фахової компетентності техніків-механіків в аграрних закладах вищої освіти : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Представлено комплексний аналіз наукової проблеми формування технічної компетентності майбутніх техніків-механіків в аграрних закладах вищої освіти. Визначено зміст та структуру, охарактеризовано критерії, показники та рівні сформованості технічної компетентності визначеного напряму. Теоретично обґрунтовано структурні та функціональні компоненти авторської моделі. Виявлено педагогічні умови, що реалізують методологічні підходи та принципи формування досліджуваної компетентності. Розроблено методику впровадження моделі формування технічної компетентності майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки. Монографія рекомендована викладачам, аспірантам, студентам як Національного університету біоресурсів і природокористування України, так і інших вищих навчальних закладів – тим, хто прагне розширити свої знання з формування фахової компетентності та професійної підготовки майбутніх фахівців.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 26 вересня 2018 року)

Ключові слова

педагогіка вищої школи

Бібліографічний опис

Формування фахової компетентності техніків-механіків в аграрних закладах вищої освіти : монографія / С. О. Кубіцький, І. П. Стаднійчук. - К. : Міленіум, 2018. - 301 с.

Зібрання