Динамічна оптимізація машин роликового формування : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Монографія написана на основі досліджень авторів режимів руху ро- ликової формувальної установки з рекупераційним, енергетично врівноваже- ним та врівноваженим приводами для забезпечення зворотно-поступального руху формувального візка. У ній наведено динамічний аналіз установки із кожним вказаним приводним механізмом, здійснено силовий аналіз, прове- дено аналіз нерівномірності руху, а також здійснено динамічне зрівноважен- ня приводних механізмів. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а та- кож може бути корисна аспірантам, магістрам та студентам машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Опис

Публікується за рішенням Вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 26.10.2016р.) та Київського національного університету будівництва і архітектури (протокол № 48 від 28.10.2016р.).

Ключові слова

машинобудування

Бібліографічний опис

Динамічна оптимізація машин роликового формування : монографія / В. С. Ловейкін, К. І. Почка. - К. : ЦП "Компринт", 2016. - 240 с.

Зібрання