Технологічний регламент. Алогенна трансфузія крові та її компонентів у ветеринарній медицині

Анотація

Науково-практичне видання «Технологічний регламент. Алогенна трансфузія крові та її компонентів у ветеринарній медицині» призначений для регулювання процедур відбору крові у тварин-донорів, консервування, зберігання і безпечної трансфузії крові та її компонентів тваринам-реципієнтам у клініках ветеринарної медицини та спеціалізованих лабораторіях.

Опис

Ключові слова

технологічний регламент, трансфузія крові, алогенна трансфузія крові, тварини-донори, тварини-реципієнти, technological regulation, blood transfusion, allogeneic blood transfusion, donor animals, recipient animals, technische Vorschriften, Bluttransfusion, allogene Bluttransfusion, Spendertiere, Empfängertiere

Бібліографічний опис

Технологічний регламент. Алогенна трансфузія крові та її компонентів у ветеринарній медицині : науково-практичне видання / розроб. А. Й. Мазуркевич [та ін.]. - К. : , 2023. - 50 с.