The expressivity of the figurative language in romanian incantations

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
Romanian incantations have been researched thoroughly, both from the perspective of a “magical vision of the Romanian peasant” (Gheorghe Pavelescu) and from the specific language perspective. Thus, it is important to start well and to stat well means to start from the definitions of incantations. What is an incantation? In the Romanian language, there are different terms for incantation and its actions: “descântec”, “vrajă”, “făcătură”, “farmec”, “boscon”, “năvrăjie” etc. This richness regarding the word “incantation” in Romanian speaks about the great consideration the people have had for magical phenomena. Some distinctions must be made between the incantation and the undoing – defensive magic, and between incantation and the charms and spells, which represent the offensive magic.
Опис
Румунські заклинання були об’єктами детальних досліджень, як у контексті «магічного кругозору румунських селян» (Георг Павелеску), так і з боку лінгвістики. Тому, важливо почати з основ, тобто з визначення поняття заклинання. Що ж таке заклинання? У румунській мові існують різні терміни на позначення заклинань та їх дії: “descântec”, “vrajă”, “făcătură”, “farmec”, “boscon”, “năvrăjie” та ін. Така різнобічність трактування слова заклинання у румунській мові говорить про глибоку повагу народу до магічних явищ. Варто розрізняти поняття заклинання та прокляття, які стосуються захисної магії, та між заклинаннями, оберегами та замовляннями, які представляють атакуючу магію.
Ключові слова
заклинання, обереги, замовляння, магічний кругозір, захисна магія, атакуюча магія
Бібліографічний опис
Boangiu G. The expressivity of the figurative language in romanian incantations / G. Boangiu // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 155-159