Клініко-експериментальне обгрунтування лікування хворих на поверхневу піодермію собак наноаквахелатами металів Ag і Cu

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.05 – ветеринарна хірургія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Хвороби шкіри діагностовано у 24,5 % собак, які надійшли на амбулаторний прийом. Серед них найчастіше діагностовано (46,9 % випадків) піодермію; переважно реєстрували гострі (65,7 %) локальні (58,9 %) поверхневі (81,4 %) піодермії у ділянках голови (28,4 %) та вентральної стінки живота (20,6 %). Найчастіше хворіли собаки віком від 8 місяців до 2 років та, меншою мірою, у 5 років. Максимальна кількість захворювань піодермією (54,4 %) припадала на осінь. У крові собак з гострою та хронічною формами піодермії спостерігали зміни різного ступеня інтенсивності, характерні для запального процесу: підвищення кількості лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів та зрушення ядра нейтрофілів вліво. Крім того, спостерігали еритропенію, зниження рівня гемоглобіну і збільшення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті, що свідчить про розвиток гіперхромної анемії, особливо у разі гострої піодермії. Також виявляли підвищення активності аланінамінотрансферази та лужної фосфатази за гострої піодермії та лужної фосфатази за хронічної піодермії. Зі шкіри здорових собак виділяли переважно сапрофітну мікрофлору, зі шкіри хворих на піодермію – патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, яка мала значну резистентність до антибіотиків. Науково підтверджена висока бактерицидна дія наноаквахелатів металів проти збудників піодермій собак. Вперше при лікуванні собак з поверхневою піодермією застосовано мазь «Наносепт», яка містить наноаквахелати Аg та Cu у поєднанні з KJ3 і завдяки антисептичним властивостям має більш високий терапевтичний ефект ніж традиційні методи лікування

Опис

The dissertation is presented for conferring a scientific degree of the candidate of veterinary sciences on specialty 16.00.05 ‒ veterinary surgery. ‒ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is devoted to the study of clinical and epizootic data and etiological factors of pyoderma in dogs with further development of science-based treatment. Established that pyoderma ‒ the most common skin pathology in dogs, which shows a clear seasonal and dependent on the age of the animals. In the blood of dogs with acute and chronic forms of pyoderma there varying degrees of intensity changes characteristic of inflammation: increased white blood cell count, erythrocyte sedimentation rate and shift to the left nucleus of neutrophils. In addition, the observed erythropenia, decreased hemoglobin level and increase the Mean Cell Hemoglobin, indicating the development of hyperchromic anemia. Also found increased activity of alanine aminotransferase and alkaline phosphatase in acute pyoderma and alkaline phosphatase in chronic pyoderma. In the flushing of the skin of healthy animals showed mainly saprophytic microflora, whereas in flushing the affected skin saprophytes no found instead was pathogenic and opportunistic pathogens. For the first time in the treatment of dogs with superficial pyoderma used drug «Nanosept». Research confirmed the efficacy of nanometals against pyoderma pathogens in dogs

Ключові слова

собаки, піодермія, діагностика, наноаквахелати металів, лікування

Бібліографічний опис

Калашнікова, Юлія Володимирівна. Клініко-експериментальне обгрунтування лікування хворих на поверхневу піодермію собак наноаквахелатами металів Ag і Cu: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.05 - ветеринарна хірургія / Ю. В. Калашнікова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання