Технічний сервіс обладнання лісового комплексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий центр НУБіП України
Анотація
У навчальному посібнику наведено навчально-методичний матеріал з основ технічного сервісу обладнання лісового комплексу, наведено синтез систем сучасних самохідних машин для лісотехнічних робіт, розкрито загальну інформацію із застосування мультимарочних комплексів Texa та Navigator TXTS. Для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» вищих навчальних закладів України.
Опис
Рекомендовано до друку навчальний посібник вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України від 26 травня 2020 року прокотол № 9.
Ключові слова
механізація лісогосподарських робіт, технічний сервіс обладнання, лісовий комплекс
Бібліографічний опис
Технічний сервіс обладнання лісового комплексу : навчальний посібник / Л. Л. Тітова, І. Л. Роговський, О. В. Надточій. - К. : НУБіП України, 2020. - 405 с.