Обмінні процеси в молочній залозі корів різних типів вищої нервової діяльності та їх регуляція

Анотація

В монографії розглянуто питання, щодо впливу нервової системи на біосинтетичні процеси у молочній залозі корів, наведено основні теоретичні положення та нові експериментальні дані щодо впливу вищої нервової діяльності на фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів та їх молочну продуктивність. За даними артеріовенозної різниці вивчено інтенсивність використання ліпідів молочною залозою корів залежно від типу вищої нервової діяльності в період лактопоезу. За результатами досліджень запропоновано нові методи для підвищення молочної продуктивності корів. Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів і магістрів ветеринарного та біологічного спрямування

Опис

Затверджено і рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 25.11.2015 р.)

Ключові слова

молочні залози корів, ветеринарія, ветеринарна медицина, акушерство, вища нервова діяльність

Бібліографічний опис

Обмінні процеси в молочній залозі корів різних типів вищої нервової діяльності та їх регуляція : монографія / В. І. Шапошнік, В. І. Карповський, Р. В. Постой. - К. : , 2015. - 145 с.

Зібрання