Формування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України

dc.contributor.authorКостюк, Оксана Олександрівна
dc.date.accessioned2015-10-27T13:24:46Z
dc.date.available2015-10-27T13:24:46Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionDissertation for candidate’s of agricultural sciences degree on a specialty 06.01.06 – vegetable sciences. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to the topical issues of modern Vegetable, namely the development and improvement of technology elements of Vicia Faba vegetable cultivation in conditions of Right-bank Forest-Steppe of Ukraine. It was found that grades of Ukrainian breeding Karadag and Ukrainian slobidski by photosynthetic potential, biometric parameters, yield of green beans, economic and bioenergetic parameters dominated hybrids of polish breeding Zelenij lowland F1, Bachus F1, Karmazin F1. It was noted that for formation of raw conveyor it is need to sow the grade Karadag in the second decade of April, the grade Ukrainian slobidski – the first and the third decade of April, that promotes the high yields of green beans with a high content of biologically active substances. The optimal scheme of placing plants is 45×15 and 60×10 cm (density – 148,1−166,7 thous. pcs/ha), by increasing the length of vegetation season − 101−107 days, photosynthetic capacity − 2,7−3,0 m2×days/ha, that promotes increase of yield of green beans on 1,2−1,8 t/ha, profitability – 70,2−76,6 %, coefficient of bioenergetic efficiency – 3,1−3,1. It was determined that treatment of seed by microbial preparation rizobofit promotes improvement of nitrogen nutrition of plants by increasing the number and mass of raw nodules on the roots of plants, increase the photosynthetic capacity of crops and increase yields of green beans on 0,7−0,8 t/hauk_UA
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена актуальним питанням сучасного овочівництва, зокрема розробці та удосконаленню елементів технології вирощування бобу овочевого для умов Правобережного Лісостепу України. Установлено, що сорти української селекції Карадаг та Українські слобідські за фотосинтетичним потенціалом, біометричними параметрами, врожайністю зелених бобів, економічними та біоенергетичними показниками переважають гібриди польської селекції Зелений низинний F1, Бахус F1, Кармазін F1. Зазначено, що для формування сировинного конвеєра потрібно сорт Карадаг висівати в ІІ декаді квітня, сорт Українські слобідські – в І та ІІІ декадах квітня, що сприяє отриманню високого врожаю зелених бобів із підвищеним вмістом окремих біологічно активних речовин. Оптимальною схемою розміщення рослин є 45×15 та 60×10 см (густота – 148,1−166,7 тис. шт/га). Доведено, що обробка насіння біопрепаратом сприяє покращенню азотного живлення росли за рахунок збільшення кількості та маси сирих бульбочок на коренях рослин, підвищенню фотосинтетичного потенціалу посівів та зростанню врожайності зелених бобів на 0,7−0,8 т/гаuk_UA
dc.identifier.citationФормування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.06 - овочівництво / О. О. Костюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 25 сuk_UA
dc.identifier.urihttps://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/479
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectбіб овочевий, сорт, гібрид, строк сівби, схема розміщення рослин, обробка насіння, ризобофіт, прищипування пагонівuk_UA
dc.titleФормування врожаю бобу овочевого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу Україниuk_UA
dc.typeAvtoreferatuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kostyuk_O.O.pdf
Розмір:
940.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:

Зібрання