Енергетичні та сировинні рослині ресурси

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено питання щодо поширення, збереження та вирощування біоенергетичних культур різних ботанічних родин, вказано шляхи пошуку нових підходів щодо забезпечення населення енергетичними ресурсами, описано способи переробки рослинницької сировини на паливні матеріали, наведено характеристику культур, їх хімічний склад, енергетичну цінність, морфологічні, біологічні особливості та особливості елементів технології вирощування, що спрямовані на формування промислово-цінних компонентів у рослинницькій сировинні біоенергетичного спрямування. Навчальний посібник рекомендовано для вивчення дисципліни «Енергетичні рослинні ресурси» ОС Магістр спеціальність 201 «Агрономія»; дисципліни «Фітоенергетика» ОС Бакалавр спеціальність 201 « Агрономія»; дисципліни «Відновлювані рослинні ресурси» ОС « Бакалавр», «Садівництво та виноградарство». Видання буде корисним здобувачам вищої освіти агрономічних та екологічних факультетів, аспірантам спеціальності «Агрономія», науковим працівникам та керівникам господарств, зацікавленим у впровадженні і використанні альтернативних джерел енергії.

Опис

Навчальний посібник підготовлено за результатами науково – дослідної роботи «Альтернативні джерела рослинницької сировини для виробництва паливно-мастильних матеріалів» і схвалена Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

рослинництво, біоенергетичні культури, енергетичні ресурси

Бібліографічний опис

Енергетичні та сировинні рослині ресурси : навчальний посібник / С. М. Каленська [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2022. - 273 с.