Коронавірусна інфекція собак

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «КОМПРІНТ»

Анотація

У монографії узагальнено дані сучасної літератури та наведені результати власних досліджень щодо коронавірусної інфекції собак, зокрема хвороба розглядається з різних сторін і на різних рівнях деталізації біологічних і молекулярно-генетичних характеристик етіологічного фактору, філогенезу, патогенетичних механізмів та особливостей епідеміології та епізоотології, клінічного прояву та патоморфологічнх змін. З урахуванням одержаних авторами даних, детально описано макроскопічні й мікроскопічні зміни в різних органах за коронавірусної інфекції в собак. Монографія розрахована на фахівців ветеринарної медицини, науковців і студентів напряму (спеціальності) «Ветеринарна медицина».

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

коронавірусна інфекція, собака, хвороби, інфекційні патології, епідеміологія, епізоотологія

Бібліографічний опис

Коронавірусна інфекція собак : монографія / В. В. Лісова, М. Л. Радзиховський . - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2019. - 126 с.

Зібрання