Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП "КОМПРИНТ"

Анотація

Монографія написана на основі досліджень авторів режимів руху роликової формувальної установки з кулачковим приводним механізмом для забезпечення зворотно-поступального руху формувального візка. У ній наве-дено аналіз режимів руху кулачкових механізмів, запропоновано методику синтезу оптимальних режимів руху, яка дозволяє отримати будь-які режими, що відображають ті або інші властивості кулачкового механізму. Розрахова-но оптимальні режими руху формувального візка при його переміщенні від одного крайнього положення до іншого, проведено оптимізацію режиму ре-версування та здійснено оптимізацію крайових умов. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а та-кож може бути корисна аспірантам, магістрам та студентам машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів

Опис

Публікується за рішенням Вчених рад Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 10 від 30.03.2016р.) та Київського національного університету будівництва і архітектури (протокол № 41 від 26.02.2016р.)

Ключові слова

машини для бетонних робіт

Бібліографічний опис

Динамічна оптимізація кулачкового приводу машин роликового формування : монографія / В. С. Ловейкін, К. І. Почка. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2016. - 177 с.

Зібрання