Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура

Анотація

Опис

Допущено міністерством аграрної політики України як посібник для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації з напряму „Ветеринарна медицина”

Ключові слова

анатомічна номенклатура, ветеринарна номенклатура, ветеринарна анатомічна номенклатура

Бібліографічний опис

Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура = NOMINA EMBRYOLOGICA VETERINARIA : латинською, українською і англійською мовами / В. Т. Хомич [та ін.] ; ред.: В. Т. Хомич, В. С. Левчук. - [Б. м. : б. и.], 2005. - 389 с.