Decision constructive-technically tasks in conditions of deformation of tasks maintenance

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Tasks, questions and practical tasks is an effective didactic way, which makes active creative activity of the person. The constructive thinking carried out at the decision of creative tasks is considered. Analyses of creative technical thinking development and the peculiarities of the constructive-technical tasks solving are given. The creative thinking is a search and opening something new, for creative work, it is necessary to own ability independently and critically to think. On the basis of the main ways, methods of the solution strategy of the task solution is formed. Transformation of the solution strategy of the constructive-technical tasks with use of complications is considered. In the paper the application of methods of information insufficiency and prohibition. at the decision by students of constructive-technical tasks are considered. These methods stir up the cogitative activity of students, assists to enlarge the forms of necessary structurally functional groups searching, assists of construction of optimal variants of the solution of tasks.

Опис

Задачі, запитання та практичні завдання, є ефективним дидактичним засобом, який робить активної творчої діяльності людини. Конструктивне мислення здійснюється при вирішенні творчих завдань. Аналіз творчих розвитку технічного мислення і особливості Конструктивно-технічного рішення завдань. Творче мислення-це пошук і відкриття чогось нового, для творчості, потрібно володіти здатність самостійно і критично мислити. Виходячи з основних напрямів, сформованих методами стратегії вирішення завдань рішення. Трансформація стратегії рішення конструктивно-технічної задачі з використанням ускладнень є. У статті розглядається застосування методів інформаційної недостатності і заборона. на підставі рішення учнями конструктивно-технічних розглянуто задачі. Ці методи замутити розумову діяльність учнів, допомагає розширити форми необхідних структурно функціональні групи Пошук, надає допомогу в побудові оптимальних варіантів вирішення завдань.

Ключові слова

creative thinking, transformation of strategy, constructive-technical task, solution of tasks, complication, творче мислення, трансформація, стратегії, конструктивно-технічних задач, вирішення завдань, ускладнення

Бібліографічний опис

Berezova L.V. Decision constructive-technically tasks in conditions of deformation of tasks maintenance / L.V. Berezova // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 101-104