Біологія великої рогатої худоби м‘ясних порід

Анотація

У монографії висвітлено матеріали, щодо біологічних особливостей великої рогатої худоби м‘ясних порід. Наведені особливості формування та прояву ознак самиць і бугаїв. Акцентовано увагу на прояві ознак в онтогенезі, специфіці живлення, пристосуванні до умов зовнішнього середовища, етології, інстинктах та стійкості і сприйнятливості до поширених серед великої рогатої худоби захворювань.

Опис

Рекомендовано для друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол за № 3 від 28 жовтня 2020 р.)

Ключові слова

велика рогата худоба, м‘ясні породи, ВРХ

Бібліографічний опис

Біологія великої рогатої худоби м‘ясних порід : монографія / А. М. Угнівенко [та ін.]. - К. : КОМПРИНТ, 2020. - 608 с.

Зібрання