Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством : монографія

Анотація

Робота містить результати госп.-розрахункової науково-дослідної роботи №15/17 «Розробка макету програмно-технічного комплексу з контролю поточного розташування та стану віддалених об'єктів для фермерського господарства». Запропоновано концепцію створення комплексної системи автоматизації управління сільськогосподарським підприємством, структуру та засоби для створення інформаційно-комунікаційного середовища, моделі та методи для реалізації компонентів системи. Монографія може бути корисна науковцям і фахівцям, аспірантам та студентам зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та інших спеціальностей напряму «Інформаційні технології».

Опис

Рекомендовано Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 4 від 28.11.2018р.)

Ключові слова

інформатика

Бібліографічний опис

Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством : монографія / Б. С. Гусєв [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2018. - 220 с.

Зібрання