Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (регіональний рівень)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

МПБП "Гордон"

Анотація

У монографії висвітлено теоретичні аспекти розвитку системи землеустрою в Україні, розкрито еколого-еконoмічні механізми безпечного землекористу- вання. Розглянуто теоретичні основи раціонального землекористування та питання організації території й охорони земель нових агроформувань. Визна- чено шляхи вдосконалення організаційно-економічних механізмів управління, використання та охорони земель у регіональній системі землеустрою. Результати, описані у монографії, базуються на фактичному матеріалі (проекти землеустрою та схеми поділу земельних часток (паїв) новостворених агроформувань), який був узагальнений із застосуванням системного підходу обґрунтування науково-методичних засад сутності раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах. Для наукових працівників, аспірантів, землевпорядних, агрохімічних, ґрунтознавчих факультетів вищих навчальних закладів, фахівців землевпоряд- них та інших управлінських, виконавчих органів і місцевого самоврядування.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ключові слова

землекористування, землеустрій, земельні ресурси

Бібліографічний опис

Бутенко, Є.В. Еколого-економічне забезпечення раціонального використання земельних ресурсів (регіональний рівень) : монографія / Є.В. Бутенко, Н.М. Бавровська. - К. : МПБП "Гордон", 2015. - 216 с. - ISBN 978-966-8398-46-9

Зібрання