Вплив автономної нервової системи на антиоксидантний захист організму свиноматок : монографія

Анотація

Монографія присвячена впливу тонусу автономної нервової системи на активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів в організмі дорослих свиней. Доведено тісний взаємозв’язок тонусу автономної нервової системи з інтенсивністю пероксидації ліпідів. Встановлено вплив вегетативних регуляторних механізмів на активність системи антиоксидантного захисту (баланс ферментативної і неферментативної ланок), рівень утворення та знешкодження продуктів пероксидації ліпідів. Монографія розрахована на наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів ветеринарної медицини.

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4 від 22 листопада 2017 року.

Ключові слова

нервовоа система, свині

Бібліографічний опис

Вплив автономної нервової системи на антиоксидантний захист організму свиноматок : монографія / В. М. Скрипкіна [та ін.]. - К. : , 2017. - 157 с.

Зібрання