Кортикальна регуляція обміну білків у свиней : монографія

Анотація

Монографія присвячена з’ясуванню ступеня та характеру впливу типологічних особливостей нервової системи на обмін білків в організмі свиней за дії технологічного подразника. На основі розробленої експрес- методики дослідження умовно-рефлекторної діяльності вперше представлено результати дослідження інтенсивності обміну білків у свиней різних типів вищої нервової діяльності за впливу технологічного подразника; встановлено кореляційні зв’язки сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів з показниками обміну білків, а також частку впливу індивідуальних особливостей нервової системи на показники обміну білків за дії технологічного стресу. Отримані дані розширюють існуючі уявлення про індивідуальні механізми та характер регуляції обміну білків в організмі свиней за дії технологічного стресу. Монографія розрахована на наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів ветеринарної медицини.

Опис

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України, протокол № 4 від 22 листопада 2017 року.

Ключові слова

свинарство

Бібліографічний опис

Кортикальна регуляція обміну білків у свиней : монографія / А. П. Василів, В. І. Карповський, О. В. Данчук. - К. : , 2017. - 158 с.

Зібрання