Техніка управлінської діяльності

Анотація

Навчальний посібник підготовлений для магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом». Він містить робочу програму навчальної дисципліни «Техніка управлінської діяльності», повний лекційний курс укладений авторами, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, а також практикум і методичні рекомендації щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи. Посібник може бути корисним викладачам і студентам педагогічних закладів вищої освіти, керівникам установ у галузі освіти та слухачам курсів підвищення управлінської кваліфікації

Опис

Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 26.10.2022 р.)

Ключові слова

Менеджмент, Управлінська діяльність

Бібліографічний опис

Техніка управлінської діяльності : навчальний посбіник / В. Г. Базелюк [та ін.]. - К. : Міленіум, 2022. - 424 с