Моніторинг якості ґрунтів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавництво НУБіП України

Анотація

У підручнику розкрито суть антропогенної трансформації ґрунтів, викладено методологічні принципи і порядок ведення моніторингу ґрунтів з урахуванням європейського досвіду, розглянуто фоновий (еталонний), стандартний (поточний), кризовий, спеціальний та науковий (прогностичний) типи моніторингу, підсумовано роботи з моніторингу ґрунтів в Україні. Розглянуто перспективи розвитку моніторингу на основі геоінформаційних, геостатистичних, дистанційних технологій та педотрансферного моделювання. Подано найважливіші нормативи оцінювання стану ґрунтів. Викладено комплексний аналіз сучасного стану, проблем та перспектив оцінки якості та охорони земель в Україні. Опрацьований існуючий зарубіжний досвід оцінки земель та окремих параметрів, що визначають їх якість. Визначені основні юридичні, фінансові та інституційні проблеми запровадження ефективного механізму охорони земель в Україні. Висвітлено сутність основних проблем деградації земельних ресурсів та ґрунтового покриву. Розроблено новий, матричний підхід до класифікації деградаційних процесів. Запропоновано нові методики оцінки ступеня деградації ґрунтів, зокрема – їх еродованості. Видання призначене для викладачів i студентів ВНЗ агрономічної, біологічної і екологічної спеціалізацій , науковців, що спеціалізуються на проблемах раціонального сільськогосподарського використання земельних ресурсів, спiвробiтникiв системи Міністерства аграрної політики та продовольства тощо.

Опис

Затверджено до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

грунти, моніторинг грунтів, якість грунтів, види моніторингу грунтів, ерозія грунтів

Бібліографічний опис

Моніторинг якості ґрунтів : підручник / С. Ю. Булигін [та ін.]. - К. : Видавництво НУБіП України, 2019. - 422 с.