Економіка землекористування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Аграрна наука

Анотація

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення економі- ки землекористування. Охарактеризовано проблеми формування земельної рен- ти, проведення грошового оцінювання земельних ресурсів, регулювання плат- ності землекористування. Висвітлено питання дії економічних важелів забезпе- чення охорони і раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу. До кожної теми надано теоретичні відомості, контрольні питання та завдання, список літератури. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 051 – еконо- міка і 193 – геодезія та землеустрій у закладах вищої освіти. Посібник буде ко- рисним магістрам, аспірантам, викладачам, а також фахівцям у сфері економіки, екології, земельних відносин.

Опис

Ключові слова

економіка, землекористування

Бібліографічний опис

Новаковська, І.О. Економіка землекористування : навчальний посібник / І. О. Новаковська. - К. : Аграрна наука, 2018. - 400 с. - ISBN 978-966-540-538-2