Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У монографії викладено авторський підхід до оцінки впливу деградаційних процесів на продуктивність сільськогосподарських земель на регіональному рівні. Відображено особливості створення агроформувань впродовж земельної реформи. Досліджено сучасні підходи до визначення понять продуктивності та потенціалу сільськогосподарських земель. Представлено показники, за якими можна оцінювати якісні та кількісні характеристики, що характеризують продуктивність сільськогосподарських земель. Розглянуто використання орних земель та структуру посівних площ у Лісостеповій Правобережній провінції Київської області. Наведена класифікація деградаційних процесів на досліджуваній території. Представлена уточнена характеристика системи природно-сільськогосподарського районування для даної території. Розроблено економіко-математичну модель для оцінки впливу водної ерозії ґрунтів, балансу поживних речовин на продуктивність орних земель запропоновано оптимізацією використання орних земель у Лісостеповій Правобережній провінції Київської області. Наведено прогнозні розрахунки підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування у досліджуваному регіоні у різних варіаціях інтенсивності прояву деградаційних процесів. Рекомендовано для фахівців землевпорядної служби, науковців, викладачів, аспірантів, а також для студентів та фахівців еколого-економічного профілю.

Опис

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол № 7 від 27 лютого 2019 року)

Ключові слова

земельна реформа

Бібліографічний опис

Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктивний потенціал сільськогосподарських земель : монографія / Р.А. Харитоненко, Є.В. Бутенко. - К. : НУБіП України, 2019. - 202 с. - ISBN 978-617-7630-55-4

Зібрання