Підвищення продуктивності свиней за використання сучасного генофонду та інноваційних технологічних рішень

Анотація

У монографії представлено шляхи підвищення продуктивності свиней за використання сучасного генофонду та інноваційних технологічних рішень в умовах промислової технології галузі свинарства. Монографія розрахована на здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, керівників та спеціалістів підприємств з виробництва свинини, викладачів, наукових співробітників.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

свині, продуктивність свиней, продукція свинарства

Бібліографічний опис

Підвищення продуктивності свиней за використання сучасного генофонду та інноваційних технологічних рішень : монографія / Р.В. Фаустов [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2022. - 275 с. : табл., рис. - ISBN 978-617-534-680-8

Зібрання