Організація та економіка ветеринарної справи

Анотація

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Організація та економіка ветеринарної справи» на факультетах ветеринарної медицини якій відображає актуальні досягнення ветеринарної науки, правове регулювання ветеринарної діяльності на різних рівнях в сучасних умовах. Даний посібник може бути корисним для студентів (як бакалаврату, так і магістратури), які вивчають організацію та економіку ветеринарної справи, епізоотологію і інфекційні хвороби, а також менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині. Навчальний посібник може бути цікавим для аспірантів та здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів післядипломної освіти, практичних фахівців ветеринарної медицини, власників та менеджерів ветеринарних організацій, технологів с.г. виробництва, які цікавляться питаннями організації та економіки у ветеринарній сфері.

Опис

Рекомендовано та затверджено Вченою радою НУБіП України (протокол № 11 від 22.05.2019 р.).

Ключові слова

ветеринарія, ветеринарна справа, організація ветеринарної справи, економіка ветеринарної справи, ветеринарна медицина

Бібліографічний опис

Організація та економіка ветеринарної справи: навчальний посібник / В. В. Недосєков [та ін.]. - К. : , 2019. - 396 с.