Використання земельних угідь України на засадах інтенсифікації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Ямчинський О.В.

Анотація

У монографії висвітлено теоретичні і методичні основи економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва. Досліджено питання системного підходу до розуміння інтенсифікації використання земельних угідь як комплексної економічної категорії, взаємозв’язку інтенсифікації з категоріями сталого землекористування, економічної ефективності використання землі. Зважаючи нате, що у сільському господарстві земля виступає як предметом, так і засобом праці – то у даній роботі розглянуте поняття ролі землі, земельних ресурсів та їх властивості у процесі виробництва. Встановлено, що економічною основою категорій інтенсифікації та ефективності є взаємозв’язок витрат і результатів. Якщо інтенсифікація сприяє досягненню більшої ефективності, то першій відводиться роль причини, фактору, а другій – результату, наслідку. Таким чином, між розглянутими поняттями існує причинно-наслідковий зв’язок. В роботі також знайшли своє відображення особливості використання земельних угідь особистими селянськими та фермерськими господарствами. Монографія розрахована на керівників та спеціалістів підприємств АПК, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науковців, які досліджують проблеми підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва.

Опис

Рекомендовано Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

економіка, економіка сільського господарства, сільськогосподарські підприємства, інтенсифікація виробництва, інтенсифікація

Бібліографічний опис

Збарський, В.К. Використання земельних угідь України на засадах інтенсифікації : монографія / В. К. Збарський, М. П. Талавиря. - К. : ФОП Ямчинський О.В., 2023. - 570 с. - ISBN 978-617-8282-04-2

Зібрання