Генетика риб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

Зміст навчального підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Генетика риб». Підручник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти

Опис

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (Протокол №2 від _28.09.2022 року)

Ключові слова

тваринництво, генетика риб, розведення

Бібліографічний опис

Генетика риб : підручник / С. О. Костенко, Н. П. Свириденко. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2022. - 578 с.